Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Naši daňoví poradcovia sú pripravení zabezpečiť flexibilné a kompletné daňové služby pre všetky oblasti daní, s ktorými prichádzate do styku.


Pri prevode nehnuteľnosti treba mať (pri fyzických osobách nepodnikateľoch) na pamäti dva druhy daňových povinností.


Prvú povinnosť vo vzťahu k štátu v podobe úhrady dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti (pokiaľ nie je prevod od dane oslobodený), druhú povinnosť vo vzťahu k obci (mestu) ako správcovi dane v podobe dane z nehnuteľností. 


Radi vam pomôžeme a poradíme i v tejto oblasti.